Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o prehľade zoznamu kritických surovín.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
04/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
456/PP/GRO/SME/15/F/S124.
Štúdia o prehľade zoznamu kritických surovín.
V júni 2010 zverejnila Európska komisia znalecký posudok (na základe štúdie), ktorým sa zaviedla metodika na identifikáciu surovín (neenergetického a nepotravinárskeho materiálu), ktoré sa považujú za kritické pre EÚ. Kritické suroviny sú tie suroviny, ktoré majú vysoký hospodársky význam pre EÚ spolu s vysokým rizikom spojeným s ich dodávkou. V roku 2011 bol zverejnený prostredníctvom oznámenia Komisie [COM(2011) 25] zoznam kritických surovín na základe vyššie uvedeného znaleckého posudku. Odvtedy prijala Komisia politický záväzok voči členským štátom a Európskemu parlamentu vydávať zoznam kritických surovín najmenej každé 3 roky. Najnovšia verzia zoznamu kritických surovín bola zverejnená v máji 2014 prostredníctvom uverejnenia nového znaleckého posudku a oznámenia Komisie [COM(2014) 297]. S cieľom poskytnúť ďalšiu správu a prípadne aj zoznam kritických surovín v roku 2017 sa požaduje nová štúdia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
09/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
04/09/2015 23:59
14/09/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 109-197418
Oznámenie o obstarávaní
09/06/2015 00:00