Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Environmentálna značka EÚ a ekologické verejné obstarávanie – zastúpenie zainter...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/05/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
22/06/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2021/OP/0005
Environmentálna značka EÚ a ekologické verejné obstarávanie – zastúpenie zainteresovaných strán – 3 časti
Zastúpenie zainteresovaných strán sa vyžaduje na vykonanie prác týkajúcich sa realizácie systému environmentálnej značky EÚ vrátane vypracovania kritérií, najmä v týchto oblastiach: MSP, spotrebitelia, environmentálne mimovládne organizácie stanovené v nariadení o environmentálnej značke EÚ [nariadenie (ES) 66/2010 z 25. novembra 2009].Proces vypracovania kritérií EÚ pre ekologické verejné obstarávanie zahŕňa aj rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami a vyžaduje si podporu mimovládnych organizácií, aby mohli prispieť k tomuto procesu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Iba pre jednu časť
1
Verejná zákazka
900,000.00 EUR
90700000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/05/2021 00:00
22/06/2021 16:00
24/06/2021 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Reprezentácia zainteresovaných strán: MSP (environmentálna značka EÚ a zelené verejné obstarávanie)
Časť 1: Reprezentácia zainteresovaných strán: MSP (environmentálna značka EÚ a zelené verejné obstarávanie).
Časť 2
Reprezentácia zainteresovaných strán: Spotrebiteľské organizácie (environmentálna značka EÚ)
Časť 2: Zastúpenie zainteresovaných strán: spotrebiteľské organizácie (environmentálna značka EÚ).
Časť 3
Reprezentácia zainteresovaných strán: Environmentálne mimovládne organizácie (environmentálna značka EÚ a zelené verejné obstarávanie)
Časť 3: Zastúpenie zainteresovaných strán: environmentálne mimovládne organizácie (environmentálna značka EÚ a zelené verejné obstarávanie).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 094-245726
Oznámenie o obstarávaní
17/05/2021 00:00