Údaje o výzve na predloženie ponúk

Time limit for receipt of tenders has been extended until 17/09/2015
Názov:
Biologické hľadisko rozsahu vplyvov (zohľadňujúc úmrtnosť, subletálne a reproduk...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
17/09/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/PRAS/2015/01.
Biologické hľadisko rozsahu vplyvov (zohľadňujúc úmrtnosť, subletálne a reprodukčné vplyvy) pozorované v štúdiách s obojživelníkmi a plazmi vzhľadom na vplyvy na úroveň populácie obojživelníkov a plazov.
S cieľom podporiť rozvoj dôkladného a rozsiahleho programu na vedecké hodnotenie rizík je potrebné zhromaždiť informácie o biologických vplyvoch (napr. úmrtnosť, subletálne a reprodukčné vplyvy) pozorované v štúdiách s obojživelníkmi a plazmi vzhľadom na vplyvy na úroveň populácie obojživelníkov a plazov. Cieľom je vytvoriť základňu na odporúčanie faktorov extrapolácie pre ďalšie programy hodnotenia rizík. Zhromaždené údaje sa neskôr využijú na vytvorenie prepojenia medzi vplyvmi pozorovanými v laboratórnych štúdiách vzhľadom na vplyvy na úroveň populácie a vytvorenie základne pre odvodzovanie spúšťacích hodnôt pre prvostupňové hodnotenia, ktoré sú založené na laboratórnych štúdiách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
12/05/2015 00:00
Nie je k dispozícii
17/09/2015 23:59
24/09/2015 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 128-234421
Korigendum
07/07/2015 00:00
2015/S 091-162598
Oznámenie o obstarávaní
12/05/2015 00:00