Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenstvo týkajúce sa mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia v rámci E...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/05/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
12/07/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMPL/2021/OP/0011
Poradenstvo týkajúce sa mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ
Komisia hľadá nezávislé odborné poradenstvo s cieľom získať podporu v oblastiach EÚ týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov, vysielania pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia prostredníctvom dôkladného výskumu a analýzy, ako aj s cieľom intenzívne poskytovať tieto špecifické odborné znalosti odborníkom, expertom pôsobiacim v danej oblasti a širokej verejnosti. Potreby Komisie v oblasti silnej právnej, analytickej a organizačnej podpory sú postavené na 2 pilieroch:1) poskytovanie právneho poradenstva a šírenie znalostí;2) štatistika a zostavovanie údajov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Verejná zákazka
1350000.00 EUR
79000000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/05/2021 00:00
12/07/2021 12:00
14/07/2021 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie právneho poradenstva a šírenie znalostí
Poradenstvo týkajúce sa mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ: časť 1: poskytovanie právneho poradenstva a šírenie znalostí.
Časť 2
Štatistika a zostavovanie údajov
Poradenstvo týkajúce sa mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ: časť 2: štatistika a zostavovanie údajov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 094-245725
Oznámenie o obstarávaní
17/05/2021 00:00