Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby audiovizuálnej produkcie
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/05/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
21/06/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
2021/EJ/12/PO
Služby audiovizuálnej produkcie
Predmetom tohto obstarávania je poskytovanie audiovizuálnych služieb (fotografia, videoprodukcia, animácia a súvisiace služby) pre Eurojust.Budúci dodávateľ nebude mať prístup k prevádzkovým alebo citlivým informáciám agentúry Eurojust. Zákazka sa nemôže použiť najmä na objednanie záznamov z koordinačných stretnutí a koordinačných centier agentúry Eurojust.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
558000.00 EUR
558000.00 EUR
92100000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
92112000
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch [pozri oddiel I.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania].
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/05/2021 00:00
21/06/2021 16:00
22/06/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 095-248741
Oznámenie o obstarávaní
18/05/2021 00:00