Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
ECHO/2021/OP/0002-Globálne zdravotné a úrazové poistenie
Obstarávateľ:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/06/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHO/2021/OP/0002
ECHO/2021/OP/0002-Globálne zdravotné a úrazové poistenie
V rámci časti 1 – GR ECHO E4 chce uzatvoriť zmluvu na zdravotné/úrazové/životné poistenie, ako aj služby evakuácie/repatriácie ranených.S cieľom naďalej si plniť svoju povinnosť starostlivosti a byť v súlade s požiadavkami belgického práva na poskytovanie primeranej sociálnej ochrany pre svojich jednotlivých odborníkov vyslaných v tretích krajinách hľadá GR ECHO poistné krytie mimo národného systému sociálnej ochrany v súvislosti so zdravotným/úrazovým/životným poistením, ako aj služby evakuácie/repatriácie ranených, a preto oslovuje súkromných poisťovateľov prítomných na medzinárodnom trhu s cieľom poskytnúť systém súkromného poistenia v oblasti zdravotného/úrazového/životného poistenia.V rámci časti 2 – GR ECHO E4 chce uzatvoriť zmluvu na životné poistenie/poistenie trvalej invalidity pre svojich štátnych zamestnancov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Verejná zákazka
22,000,000.00 EUR
66512000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/06/2021 00:00
31/08/2021 16:00
01/09/2021 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Zdravotné a úrazové poistenie pre technických poradcov
Globálne zdravotné a úrazové poistenie a lekárska a logistická podpora pri evakuáciách a repatriáciách zo zdravotných dôvodov pre jednotlivých odborníkov zamestnaných GR ECHO.
Časť 2
Poistné plnenie v prípade smrti pre štátnych zamestnancov
Poistné plnenie v prípade smrti a poistné plnenie v prípade trvalého zdravotného postihnutia pre štátnych zamestnancov zamestnaných GR ECHO.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 149-395440
Korigendum
04/08/2021 00:00
2021/S 115-301089
Korigendum
16/06/2021 00:00
2021/S 112-290563
Oznámenie o obstarávaní
11/06/2021 00:00