Údaje o výzve na predloženie ponúk

The deadline for submission of tenders has been extended until Friday 20 August at 12:00 Brussels time and opening session on 23 August. See details in "Milestones".
Názov:
Prenájom stanov
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 21/031
Prenájom stanov
Prenájom stanov (s pevnými stenami) na zriadenie staníc bezpečnostnej kontroly na obdobie, keď sa konajú zasadnutia Európskej rady, multilaterálne samity, neformálne stretnutia alebo ďalšie podujatia, ktoré vyžadujú takéto kontroly.Stany sa postavia v blízkosti budov Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie (GSR) alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré sa bude používať pri danej príležitosti (najmä v Bruseli a v jeho okolí).
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Najnižšia cena
39522530
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
44211100
39522110
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/07/2021 00:00
20/08/2021 12:00
23/08/2021 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 131-344435
Oznámenie o obstarávaní
09/07/2021 00:00