Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
ENER/D3/2021/191 Štúdia o monitorovaní rádioaktívneho vypúšťania z jadrových zar...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/06/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
27/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/LUX/2021/OP/0012
ENER/D3/2021/191 Štúdia o monitorovaní rádioaktívneho vypúšťania z jadrových zariadení v EÚ
Odporúčanie 2004/2/Euratom poskytuje krajinám EÚ usmernenia o podávaní správ o vypúšťaní rádioaktívnych nuklidov z jadrových reaktorov a závodov na opätovné spracovanie. Databáza Komisie o rádioaktívnom vypúšťaní (RADD) zhromažďuje informácie, ktoré poskytli krajiny EÚ.Štúdia sa zameriava na tie zariadenia, ktoré majú povolenie vypúšťať značné množstvo rádioaktivity do životného prostredia a od ktorých sa vyžaduje, aby mali k dispozícii technické systémy na nepretržité alebo hromadné monitorovanie tohto vypúšťania. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť aktualizáciu stavu monitorovania rádioaktívneho vypúšťania vo veľkých jadrových zariadeniach v členských štátoch EÚ, a to z hľadiska regulačného rámca aj technológie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
260000.00 EUR
260000.00 EUR
65400000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
09000000
09343000
65400000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/06/2021 00:00
27/08/2021 16:00
30/08/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 131-344443
Korigendum
09/07/2021 00:00
2021/S 117-303774
Oznámenie o obstarávaní
18/06/2021 00:00