Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie bezpečnostných, recepčných a poštových služieb pre Európsku environ...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
01/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EEA/ADS/15/007.
Poskytovanie bezpečnostných, recepčných a poštových služieb pre Európsku environmentálnu agentúru.
EEA plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie bezpečnostných, recepčných a vnútorných poštových služieb a údržby bezpečnostných zariadení. Priestory EEA sa nachádzajú v 2 budovách na Kongens Nytorv 6 (KN6) a Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Kodaň K, DÁNSKO, navzájom prepojených prízemnou chodbou a chodbou na prvom poschodí. Celková rozloha priestorov je približne 9 900 m2. V súčasnosti v EEA pracuje približne 220 osôb.EEA má systém na kontrolu vstupu/poplašný systém proti vlámaniu a systém vzdialeného dohľadu na mieste, na ktorom má zmluvný poskytovateľ služieb vykonať údržbu. Na automatickom protipožiarnom poplašnom systéme má vykonať zmluvný poskytovateľ služieb údržbu prostredníctvom firmy Dansk Brandteknik A/S. Príloha 7 k súťažným podkladom uvádza podrobný opis bezpečnostných systémov a zariadenia.Oddiel 6.2 súťažných podkladov uvádza ďalšie informácie o úlohách, ktoré sa majú vykonať.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
23/05/2015 00:00
Nie je k dispozícii
01/09/2015 16:00
08/09/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 099-178263
Oznámenie o obstarávaní
23/05/2015 00:00