Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická a vedecká podpora pre Európske stredisko pre monitorovanie sucha (EDO)...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
23/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2021/OP/0009
Technická a vedecká podpora pre Európske stredisko pre monitorovanie sucha (EDO) v oblasti odolnosti a adaptácie – 2 časti
Cieľom je podporiť Európske stredisko pre monitorovanie sucha v rámci Spoločného výskumného centra pri zlepšovaní jeho schopnosti riešiť prispôsobenie sa suchám v rôznych sektoroch. Toto je súčasťou prípravnej akcie EP 07027758 a dopĺňa závery kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti vodného hospodárstva z roku 2019, ktoré sa týkajú zmeny klímy a súch, ako aj príslušné odporúčania Komisie členským štátom v súvislosti so zmenou klímy a suchom (posledná správa EK o vykonávaní rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach). Okrem toho je v súlade s prioritnými opatreniami novej stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy prijatej 24. februára 2021.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Verejná zákazka
1,000,000.00 EUR
90700000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/07/2021 00:00
23/08/2021 16:00
25/08/2021 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vývoj a vypracovanie databázy vplyvu sucha, metodiky na posudzovanie rizík sucha a atlasu rizík sucha – časť 1
Vývoj a vypracovanie databázy vplyvu sucha, metodiky hodnotenia rizika sucha a atlasu rizika sucha.
Časť 2
Dôkladné posúdenie plánov riadenia stavov sucha a správa o opatreniach na prispôsobenie sa zmene klímy proti suchám v rôznych sektoroch. Časť 2
Dôkladné posúdenie plánov riadenia sucha a správa o opatreniach na prispôsobenie sa zmene klímy proti suchám v rôznych sektoroch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 130-344250
Oznámenie o obstarávaní
08/07/2021 00:00