Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadenie na strane dopytu, rozširovanie sociálnej infraštruktúry a energie z obn...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/06/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
13/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-010443-001
Riadenie na strane dopytu, rozširovanie sociálnej infraštruktúry a energie z obnoviteľných zdrojov (DESIREE) – podpora riadenia programu
Všeobecným cieľom programu DESIREE (Demand Side Management, Social Infrastructures and Renewable Energy Expansion) je podporovať udržateľný a inkluzívny sociálno-ekonomický rast vo vybraných partnerských krajinách a rozvíjať udržateľné obchodné modely na poskytnutie čistých, klimaticky priaznivých a energeticky účinných riešení. Program bude podporovať rozvoj priaznivého prostredia, bude realizovať podporu budovania kapacít a technickú pomoc pre kľúčových aktérov a poskytovať zmiešané financovanie na podporu inovačných obchodných modelov a realizáciu udržateľných investícií s účasťou súkromného sektora. Program prispeje k úsporám energie, zlepšeniu prístupu k čistej energii, vytváraniu pracovných miest, zlepšeniu výsledkov v oblasti zdravia a vzdelávania, zvýšeniu produktivity, zníženiu znečistenia vnútorného a vonkajšieho ovzdušia a podporí finančné začlenenie.Toto poverenie sa týka riadenia programu počas 5-ročnej lehoty vykonávania programu DESIREE.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
2,500,000.00 EUR
2,500,000.00 EUR
66100000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
65300000
09300000
65400000
Míľniky
17/06/2021 00:00
13/08/2021 23:59
16/08/2021 09:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 116-303638
Oznámenie o obstarávaní
17/06/2021 00:00