Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby v oblasti technického poradenstva a kontroly projektov pre stav...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/09/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
04/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1644
Služby v oblasti technického poradenstva a kontroly projektov pre stavebné projekty EIB v Luxemburgu
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vybrať 2 poradcov na poskytovanie služieb technického poradenstva a kontroly projektov v súvislosti so stavebnými projektmi EIB v Luxemburgu. Obaja poradcovia podporia riadenie projektov posilnením operačnej kontrolnej funkcie EIB, najmä v oblasti nákladov, rizika, harmonogramu a zmlúv, ale aj poskytovaním širšieho strategického poradenstva a ad hoc technických poradenských služieb na požiadanie.Výsledkom tejto výzvy na predkladanie ponúk bude pridelenie dvoch rámcových dohôd, jedna pre každú z dvoch častí, a to takto:— časť 1: odborný poradca pre stavebné projekty EIB v Luxemburgu a— časť 2: kontrola projektov a pomoc so stavebnými projektmi EIB v Luxemburgu (PCA).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Iba pre jednu časť
1
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement
11,500,000.00 EUR
71300000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/09/2021 00:00
04/10/2021 15:00
06/10/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Technický poradca pre stavebné projekty EIB v Luxemburgu
Úlohou odborného poradcu je poskytovať na požiadanie strategické a ad-hoc technické poradenské služby v súvislosti so stavebnými projektmi EIB v Luxemburgu. Odborný poradca bude poskytovať svoje poradenstvo a podávať správy priamo operačnej divízii EIB a vyššiemu vedeniu EIB v súvislosti so strategickými rozhodnutiami v rámci projektov (ako je správa, riadenie projektov a procesov, technický audit atď.) a podstatnými technickými otázkami súvisiacimi s realizáciou stavebných projektov EIB v Luxemburgu.
Časť 2
Kontrola projektu a pomoc pri stavebných projektoch EIB v Luxemburgu
Úlohou v rámci kontroly projektov a pomoci je poskytovanie služieb prevádzkovej kontroly na požiadanie, predovšetkým v oblastiach nákladov, rizík, harmonogramu a zmlúv, v súvislosti so stavebnými projektmi EIB v Luxemburgu. Kontrola projektu a pomoc zabezpečí poradenstvo a podávanie správ priamo poverenej operačnej divízii EIB. V rámci rámcovej zmluvy sa môže, čo sa týka kontroly projektov a pomoci požadovať poskytnutie technických profilov s cieľom doplniť a posilniť kapacity EIB v oblasti riadenia projektov a technickej koordinácie jej stavebných projektov v Luxemburgu.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 169-440974
Oznámenie o obstarávaní
01/09/2021 00:00