Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Virtuálne služby riadenia stretnutí
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/06/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29/07/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
21ETF01
Virtuálne služby riadenia stretnutí
ETF hľadá poskytovateľa, ktorý je schopný poskytnúť zjednodušené a najmodernejšie služby organizácie a riadenia pre škálu typov online stretnutí. V niektorých prípadoch sa bude od dodávateľa požadovať poskytnutie obmedzeného súboru činností, napr. poskytovanie služieb simultánneho tlmočenia a technickej podpory pre virtuálne stretnutia len s 2 účastníkmi na jednu alebo dve hodiny. V iných prípadoch sa bude od dodávateľa požadovať, aby poskytol celú škálu služieb súvisiacich s organizovaním pred/počas/po virtuálnych stretnutiach pre pozvané osoby v počte od 2 do 500 účastníkov. Celé spektrum služieb by zahŕňalo poskytovanie tlmočníckych služieb a v prípade potreby preklady dokumentov a prezentácií pre organizované stretnutia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
1000000.00 EUR
1000000.00 EUR
79950000
ITC11
Additional CPV Supplementary CPV
79952000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/06/2021 00:00
29/07/2021 15:00
30/07/2021 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 122-322236
Oznámenie o obstarávaní
28/06/2021 00:00