Údaje o výzve na predloženie ponúk

The corrected Annex 6 - Financial offer form is now available in e-Tendering under the tab ‘Document Library’.”
Názov:
Partnerstvá v oblasti ekosystémov a podpora spoločných investícií
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/08/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EISMEA/2021/OP/0010
Partnerstvá v oblasti ekosystémov a podpora spoločných investícií
EISMEA plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na podporu oprávnených osôb (prijímateľov) Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council – EIC).Služby, ktoré sú predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk, sú podrobne opísané v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.4).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
Najlepší pomer ceny a kvality
8,300,000.00 EUR
8,300,000.00 EUR
79400000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79400000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/08/2021 00:00
27/09/2021 10:00
27/09/2021 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 157-415068
Oznámenie o obstarávaní
16/08/2021 00:00