Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bankové služby týkajúce sa vkladu finančných prostriedkov v eurách
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
03/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/001/21
Bankové služby týkajúce sa vkladu finančných prostriedkov v eurách
Úrad plánuje uzavrieť zmluvy na poskytovanie bankových služieb týkajúcich sa vkladu finančných prostriedkov s maximálne 3 (tromi) dodávateľmi.Úrad môže u každého dodávateľa uložiť od 20 000 000 do 50 000 000 EUR. Pokiaľ ide o zostatok, ktorý sa zachová na podnikových sporiacich účtoch, neboli poskytnuté žiadne záväzky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najnižšia cena
66112000
ES521
Podmienky účasti
Bod 6.2.3 Právna a regulačná spôsobilosť: uchádzači musia byť bankovými inštitúciami. Uchádzač musí v rámci svojej reakcie na ponuku poskytnúť čestné vyhlásenie, náležite podpísané a datované oprávneným zástupcom, v ktorom sa uvádza, že má potrebnú právnu a regulačnú spôsobilosť na vykonávanie odbornej činnosti na realizáciu zákazky.Úspešný dodávateľ musí pred podpísaním zmluvy poskytnúť osobitné oprávnenie, ktoré preukazuje jeho právnu a regulačnú spôsobilosť.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/07/2021 00:00
03/09/2021 13:00
06/09/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 133-352405
Oznámenie o obstarávaní
13/07/2021 00:00