Údaje o výzve na predloženie ponúk

PLEASE NOTE THE FOLLOWING IMPORTANT CHANGE A corrigendum to the contract notice will be published containing the following modification: Heading IV.2.2) Time limit for receipt of tenders and samples: Instead of: 20/08/2021 local time: 16:00 Read: 30/08/2021 local time: 16:00 Heading IV.2.7) Conditions for opening of tenders: Instead of: 23/08/2021 local time: 10:00 Read: 02/09/2021 local time: 10:00 Details on how to send the samples are explained in point 8 of the Tech Spec Part II
Názov:
Dodávka osobných ochranných prostriedkov (OOP)
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS/2021/OP/0034
Dodávka osobných ochranných prostriedkov (OOP)
Dodávka osobných ochranných prostriedkov (OOP) pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm
Najnižšia cena
2,300,000.00 EUR
2,300,000.00 EUR
33000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
33000000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/07/2021 00:00
30/08/2021 16:00
02/09/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 161-421578
Korigendum
20/08/2021 00:00
2021/S 137-363801
Oznámenie o obstarávaní
19/07/2021 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
EEAS/2020/OP/0044
Dodávka osobného ochranného vybavenia
Oznámenie o obstarávaní