Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prieskum verejnej mienky
Obstarávateľ:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
01/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
FCH / OP / Contract / 307
Prieskum verejnej mienky
Predmetom zákazky je zabezpečenie prieskumu verejnej mienky na získanie prehľadu o vnímaní využívania technológií palivových článkov a vodíka.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.fch.europa.eu/page/procurements
Najlepší pomer ceny a kvality
450,000.00 EUR
450,000.00 EUR
79320000
BE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
16/07/2021 00:00
01/10/2021 17:00
04/10/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 136-358244
Oznámenie o obstarávaní
16/07/2021 00:00