Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri náležitej starostlivosti v dodávat...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/08/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
GROW/2021/OP/0009
Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci nerastov – fáza údržby (nerasty z konfliktných oblastí)
Cieľom tohto obstarávania je zabezpečiť:— servisnú údržbu a v prípade potreby aktualizáciu obmedzeného obsahu vrátane prekladov do 7 jazykov pre portál EÚ ready! pre náležitú starostlivosť (ďalej len DDReady!). Portál DDReady slúži na: obmedzenie a/alebo kompenzáciu administratívnych výziev, ktorým čelia MSP, aby splnili požiadavky náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, kde nariadenie o nerastoch z konfliktných oblastí je dôležitou povinnou požiadavkou; zabezpečenie kapacít náležitej starostlivosti pre MSP, aby zostali konkurencieschopné v čoraz zodpovednejších globálnych dodávateľských reťazcoch nerastov;— potrebné činnosti týkajúce sa budovania sietí, komunikácie a znalostí vrátane správy e-mailu contact@due-diligence-ready.eu poskytnutého v rámci „portálu náležitej starostlivosti EÚ“ ako kontaktný e-mail;— poradenskú podporu a odbornú prípravu pre subjekty EÚ v súvislosti s osobitnými otázkami týkajúcimi sa požiadaviek náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, kde referencie zahŕňajú usmernenia OECD týkajúce sa náležitej starostlivosti a nariadenie EÚ o nerastoch z konfliktných oblastí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
73210000
BEZ
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/08/2021 00:00
30/09/2021 17:00
01/10/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 164-430030
Oznámenie o obstarávaní
25/08/2021 00:00