Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Špecializované školiace kurzy o určitých aspektoch hodnotenia rizík v oblasti be...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
14/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/SCER/2021/06
Špecializované školiace kurzy o určitých aspektoch hodnotenia rizík v oblasti bezpečnosti potravín
Cieľom tejto výzvy je poskytnutie špecializovaných školiacich kurzov o určitých aspektoch hodnotenia rizík v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré zahŕňajú tieto 3 hlavné oblasti hodnotenia rizík EFSA: hodnotenie chemických rizík, hodnotenie environmentálnych rizík a metodiky vedeckého hodnotenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
3
Rámcová dohoda
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
600,000.00 EUR
80510000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/07/2021 00:00
14/10/2021 14:30
15/10/2021 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Školenia o špecifických aspektoch hodnotenia chemických rizík a súvisiacich nástrojoch
Presný opis služieb nájdete v špecifikáciách obstarávania.
Časť 2
Školenia v oblasti hodnotenia environmentálnych rizík
Presný opis služieb nájdete v špecifikáciách obstarávania.
Časť 3
Školenia o metódach horizontálneho vedeckého hodnotenia
Presný opis služieb nájdete v špecifikáciách obstarávania.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 181-467520
Korigendum
17/09/2021 00:00
2021/S 134-355191
Oznámenie o obstarávaní
14/07/2021 00:00