Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora činností nadväzujúcich na priebežné hodnotenie stratégie EÚ v oblasti bi...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
06/08/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.B.2/SER/2015/0019.
Podpora činností nadväzujúcich na priebežné hodnotenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roka 2020 v súvislosti s cieľom 3A – poľnohospodárstvo.
Táto zákazka bude podporovať činnosti nadväzujúce sa priebežné hodnotenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roka 2020, a to prostredníctvom posilňovania dôkazov o prepojení medzi poľnohospodárstvom a biodiverzitou. Z tohto dôvodu sa budú v rámci zákazky zhromažďovať dostupné údaje o stave a trendoch hlavných biotopov a druhov súvisiacich s poľnohospodárstvom na jednej strane a poľnohospodárskymi postupmi na druhej strane a následne sa vypracuje a uplatní metodika založená na dôkazoch na analyzovanie potenciálnych príčinných súvislostí medzi stavom biodiverzity a určitými postupmi riadenia poľnohospodárstva v EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
11/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
06/08/2015 16:00
20/08/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 111-200639
Oznámenie o obstarávaní
11/06/2015 00:00