Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o prístupe k základným službám: dôkaz z členských štátov EÚ
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMPL/2021/OP/0014
Štúdia o prístupe k základným službám: dôkaz z členských štátov EÚ
Cieľom tejto štúdie je prispieť k vyplneniu existujúcich medzier vo vedomostiach a zlepšiť pochopenie situácie vo všetkých členských štátoch v súvislosti so všetkými 6 službami uvedenými v zásade 20 európskeho piliera sociálnych práv (EPSR) – voda, sanitácia, energetika, doprava, finančné služby a digitálna komunikácia. Dodávateľ vypracuje pre každý členský štát EÚ informačný list o prístupe k základným službám. Tento opis by mal poskytnúť zmapovanie služieb, ktoré sa v daných členských štátoch považujú za dôležité. Dodávateľ vypracuje súhrnnú správu, ktorá bude obsahovať analýzu situácie na úrovni EÚ-27 a porovnanie členských štátov. A na základe získaných informácií vyvodiť závery o hlavných prekážkach, hnacích silách na úrovni EÚ a identifikovať príklady osvedčených postupov a politických opatrení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
79315000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
85320000
79411000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/07/2021 00:00
20/09/2021 12:00
21/09/2021 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 141-371592
Oznámenie o obstarávaní
23/07/2021 00:00