Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka a údržba hasiacich prístrojov a protipožiarnych prikrývok pre budovy Eur...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/09/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
14/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EP/DGSAFE/DIRB/FOUR/2021-007
Dodávka a údržba hasiacich prístrojov a protipožiarnych prikrývok pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu (tri časti)
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky hasiacich prístrojov vrátane ich ročnej údržby, opätovného testovania, výmeny, zhromažďovania a vyradenia z prevádzky pre tri pracoviská Európskeho parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
3
Rámcová dohoda
35111300
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/09/2021 00:00
14/10/2021 16:00
15/10/2021 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Brusel
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky hasiacich prístrojov vrátane ich ročnej údržby, opätovného testovania, výmeny, zhromažďovania a vyradenia z prevádzky v budovách v Bruseli (časť 1).
Časť 2
Luxemburg
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky hasiacich prístrojov vrátane ich ročnej údržby, opätovného testovania, výmeny, zhromažďovania a vyradenia z prevádzky v budovách v Luxemburgu (časť 2).
Časť 3
Štrasburg
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky hasiacich prístrojov vrátane ich ročnej údržby, opätovného testovania, výmeny, zhromažďovania a vyradenia z prevádzky v budovách v Štrasburgu (časť 3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 196-506997
Korigendum
08/10/2021 00:00
2021/S 169-440979
Oznámenie o obstarávaní
01/09/2021 00:00