Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre členské štáty v oblasti zlepšenia odpadového hospodárstva na základe...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/05/2011
Lehota na predkladanie ponúk:
11/07/2011
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.C.2/SER/2011/0034
Podpora pre členské štáty v oblasti zlepšenia odpadového hospodárstva na základe vyhodnotenia výkonnosti členských štátov.
Ciele obstarávania zahŕňajú poskytnutie pomoci Komisii v: i) určení súboru objektívnych kritérií pre hodnotenie praxe odpadového hospodárstva v členských štátoch na základe platných právnych predpisov; ii) analýze reálnej situácie odpadového hospodárstva v členských štátoch „v teréne“ oproti pozadiu národných plánov v oblasti odpadového hospodárstva a programov na zamedzenie vzniku odpadu a určenie možných nedostatkov v praxi odpadového hospodárstva členských štátov, ktoré by mohli viesť k nezhode s legislatívou o odpade, najmä čo sa týka hierarchie odpadov a cieľov odpadového hospodárstva a iii) navrhnutí súboru odporúčaní („cestovné plány“) na riešenie týchto nedostatkov, ktoré by mohli pomôcť dostať členské štáty s nižšou výkonnosťou vyššie v odpadovej hierarchii.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
28/05/2011 00:00
11/07/2011 00:00
11/07/2011 16:00
25/07/2011 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2011/S 103-168009
Oznámenie o obstarávaní
28/05/2011 00:00