Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Observatórium obchodných inovácií+.
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
19/08/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EASME/H2020/2015/009.
Observatórium obchodných inovácií+.
EASME plánuje uzatvoriť zmluvu na služby týkajúce sa observatória obchodných inovácií+ (ďalej len „OOI+“) v rámci pracovného programu Horizont 2020 na obdobie rokov 2014 – 2015. Hlavným cieľom tohto projektu je poskytovať európskym politickým činiteľom, podnikateľskej komunite a ostatným zainteresovaným stranám faktické dôkazy o najnovších obchodných a priemyselných inovačných trendoch a postupoch, ako aj o identifikácii a hodnotení regulačných, legislatívnych a administratívnych prekážok, ktoré bránia ich prijímaniu v rámci EÚ. To umožní vyvodiť príslušné závery o prispení úspešných inovácií k rastu a vytváraniu pracovných miest v Európskej únii a o hlavných otázkach, ktoré si vyžadujú politický zásah v záujme uvoľnenia a zvýšenia ich potenciálu na vnútornom trhu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
17/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
19/08/2015 23:59
28/08/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 115-207525
Oznámenie o obstarávaní
17/06/2015 00:00