Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie redakčných služieb
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/08/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
10/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CEPOL/PR/OP/2021/003
Poskytovanie redakčných služieb
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je výber hospodárskych subjektov na poskytovanie redakčných služieb v oblasti vzdelávania pre vzdelávacie a školiace zdroje. Redakčná práca v oblasti vzdelávania zahŕňa vypracovanie textov a ďalšieho vzdelávacieho obsahu (napr. kvízové otázky, zhrnutia, slovníky, pomôcky k pracovným miestam) o všetkých oblastiach trestnej činnosti v rámci portfólia odbornej prípravy agentúry CEPOL, vyhovujúceho požiadavkám mnohých cieľových skupín, ako sú úradníci orgánov presadzovania práva a súdni úradníci. Obsah je špecificky určený na použitie pre online moduly agentúry CEPOL a eLessons.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
1,080,000.00 EUR
1,080,000.00 EUR
72212300
HU110
Additional CPV Supplementary CPV
92312211
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/08/2021 00:00
10/09/2021 10:30
13/09/2021 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 151-398610
Oznámenie o obstarávaní
06/08/2021 00:00