Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby účasti občanov a konzultácie
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/07/2021
Dátum uzávierky:
19/07/2022
Stav:
Otvoriť
Informácie
JRC/IPR/2021/OP/1900-PIN
Služby účasti občanov a konzultácie
JRC zvažuje rámcovú zmluvu s cieľom poskytnúť služby na pokrytie konceptualizácie, prípravy a realizácie účasti občanov a konzultačných činností vrátane konzultačných formátov, ktoré vedie Európska komisia a ktoré sú v úzkej spolupráci s ňou. Patria sem geografické stupnice od miestnych činností po činnosti vo viacerých krajinách. Cieľom tohto predbežného oznámenia je zároveň zhromažďovanie informácií o trhu na potenciálne verejné obstarávanie. JRC žiada zainteresovaných poskytovateľov služieb, a najmä tých, ktorí majú značné príslušné odborné znalosti a praktické skúsenosti v tejto oblasti, aby reagovali na nasledujúci anonymný prieskum https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FWC_CitizenEngagementEU do 17. septembra 2021. So všetkými predloženými údajmi sa bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými. Odpovede zaslané akýmkoľvek iným spôsobom sa nebudú brať do úvahy.
Služby
Plánovaná výzva na predkladanie ponúk uverejnená v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ
Otvoriť
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Najlepší pomer ceny a kvality
4500000.00 EUR
4500000.00 EUR
79315000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
79300000
79419000
79315000
73210000
73300000
79421000
22121000
79952000
Podmienky účasti
Government Procurement Agreement (GPA) is applicable.
Míľniky
26/07/2021 00:00
19/07/2022 00:00
05/11/2021
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 142-376785
Predbežné oznámenie
26/07/2021 00:00