Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie upratovacích služieb a služieb ochrany priestorov EASO na Malt...
Obstarávateľ:
European Asylum Support Office (EASO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
18/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2021/893
Poskytovanie upratovacích služieb a služieb ochrany priestorov EASO na Malte, Cypre a v Taliansku proti škodcom
Európsky podporný úrad pre azyl (verejný obstarávateľ) má v úmysle obstarať pre svoje kancelárie na Malte, Cypre a v Taliansku upratovacie služby a služby ochrany proti škodcom.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
3
Rámcová dohoda
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
10945000.00 EUR
90900000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/07/2021 00:00
18/10/2021 12:00
18/10/2021 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie upratovacích služieb a služieb ochrany priestorov EASO na Malte proti škodcom
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2
Poskytovanie upratovacích služieb pre Cyprus
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 3
Poskytovanie upratovacích služieb pre Taliansko
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 198-515281
Korigendum
12/10/2021 00:00
2021/S 187-485451
Korigendum
27/09/2021 00:00
2021/S 174-452730
Korigendum
08/09/2021 00:00
2021/S 146-384528
Oznámenie o obstarávaní
30/07/2021 00:00