Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Renovácia, obnova, výstavba a údržba vodovodných systémov a sietí na pracovisku ...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/07/2021
Dátum uzávierky:
21/04/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2021/OP/1656-PIN
Renovácia, obnova, výstavba a údržba vodovodných systémov a sietí na pracovisku JRC v Ispre
JRC-Ispra má rozsiahlu vodovodnú a kanalizačnú sieť, systém diaľkového vykurovania a iné súvisiace zariadenia (čistiareň odpadových vôd, filtrácia, technické miestnosti atď.). Určité vodné a kanalizačné potrubia sú dosť staré a vyžadujú si nepretržitú renováciu a/alebo údržbu. Vedenia sa väčšinou úplne obnovujú nahradením celého vedenia novým. Tieto vedenia sú vo všeobecnosti inštalované pod zemou alebo v technických tuneloch a sú dosť dlhé. Okrem toho, výstavba nových budov a stavieb, ako aj ochota EK zvýšiť používanie materiálov šetrných k životnému prostrediu a zároveň znížiť uhlíkovú stopu pracoviska, vedú k rastúcej potrebe nahradiť existujúce vedenia s cieľom prispôsobiť ich novým požiadavkám z hľadiska kapacity a s ohľadom na životné prostredie.Cieľom obstarávania bude najmä vykonávanie stavebných a renovačných prác vodovodnej a kanalizačnej distribučnej siete.
Práce
Plánovaná výzva na predkladanie ponúk uverejnená v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
4,225,000.00 EUR
4,225,000.00 EUR
45231300
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
44160000
44130000
50500000
45232000
71300000
44600000
45231300
45247000
90400000
Podmienky účasti
Míľniky
30/07/2021 00:00
21/04/2022 04:05
23/09/2021
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 146-384547
Predbežné oznámenie
30/07/2021 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
JRC/IPR/2021/OP/1656
Renovácia, obnova, výstavba a údržba vodovodných systémov a sietí na pracovisku ...
Oznámenie o obstarávaní