Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
ERRI – BIH – UPFI – Technická pomoc pri príprave projektu mestskej obnovy areálu...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-010512-001
ERRI – BIH – UPFI – Technická pomoc pri príprave projektu mestskej obnovy areálu Sarajevskej univerzity v Sarajeve
Cieľom tejto zákazky je podporiť rozvoj areálu Sarajevskej univerzity ako potenciálne výnosnej investície prostredníctvom vypracovania projektu mestskej obnovy vrátane programu prioritných investícií pre financovanie zo strany EIB. Služby sú rozdelené do 2 zmluvných fáz. Fáza 1 pozostáva zo zložky 1 (revízia existujúceho hlavného plánu – fáza plánovania) a fáza 2 pozostáva zo zložky 2 (revízia hlavného plánu – fáza návrhu) a zložky 3 (štúdia realizovateľnosti). Očakávané trvanie každej zmluvnej fázy je 6 mesiacov a začiatok fázy 2 je podmienený potvrdením zo strany EIB. Predpokladaná lehota vykonávania zákazky je 12 mesiacov bez preskúmania výstupov a správ a obdobia schválenia a času potrebného na schválenie možného začatia fázy 2. Od poskytovateľa služieb sa očakáva poskytnutie 2 služobne starších odborníkov so špecializáciou na mestské plánovanie a architektonický návrh, ako aj iné príležitostné odborné poradenstvo na krátkodobej báze.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010512001
Najlepší pomer ceny a kvality
499,999.00 EUR
499,999.00 EUR
71410000
BA
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/07/2021 00:00
27/09/2021 12:00
27/09/2021 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 144-381692
Oznámenie o obstarávaní
28/07/2021 00:00