Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prieskum rodových rozdielov pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a soci...
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
13/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIGE/2021/OPER/10
Prieskum rodových rozdielov pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach
Všeobecný cieľVšeobecným cieľom štúdie je vyplniť medzery v údajoch v prioritnej oblasti politiky EÚ prostredníctvom zberu údajov z prieskumu rodových rozdielov pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach z celej EÚ.Konkrétne cieleKonkrétne ciele sú:konkrétny cieľ 1: zlepšiť spôsobilosť indexu rodovej rovnosti zachytiť zmeny v oblasti času koncepčne zdravším, koherentnejším a pravidelnejším spôsobom;konkrétny cieľ 2: podporovať monitorovanie stratégie EÚ v oblasti rodovej rovnosti na obdobie rokov 2020 – 2025, najmä v jej prioritnej oblasti týkajúcej sa preklenutia rozdielov v starostlivosti o mužov a ženy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
450000.00 EUR
450000.00 EUR
79311300
LT
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/07/2021 00:00
13/09/2021 10:00
14/09/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 144-381682
Oznámenie o obstarávaní
28/07/2021 00:00