Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Základná štúdia REACH.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
14/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
446/PP/GRO/IMA/15/11818.
Základná štúdia REACH.
Podľa článku 117 ods. 4 nariadenia REACH musí Komisia každých 5 rokov so začiatkom od 1.6.2012 podávať správy o fungovaní REACH. Z toho vyplýva pre Komisiu právny záväzok podať správu opäť v roku 2017. Nasledujúca správa Komisie bude vychádzať zo správ členských štátov a Európskej chemickej agentúry (ECHA) (ktoré majú byť predložené v priebehu roku 2015 a 2016), ako aj z viacerých konkrétnych štúdií iniciovaných Komisiou s cieľom posúdiť konkrétne prvky týkajúce sa uplatňovania nariadenia REACH. Jedným z prvkov, ktoré má Komisia pravidelne monitorovať, je účinnosť a efektívnosť nariadenia REACH z hľadiska jeho schopnosti prispievať k zlepšeniu kvality dostupných údajov na riadenie rizík v súvislosti s chemickými látkami a na znižovanie rizík, ktoré predstavujú chemické látky. Toto si vyžaduje spoľahlivú štatistickú analýzu založenú na zavedenej metodike, ktorá umožňuje porovnanie výsledkov v rôznom čase. Prvá základná štúdia REACH bola dokončená v roku 2009, ktorou sa vytvoril systém ukazovateľov rizika a kvality a poskytol sa prvý „obraz“ na základe údajov dostupných v roku 2007, pred nadobudnutím účinnosti nariadenia REACH. Druhý „obraz“ na základe údajov dostupných po prvom termíne registrácie bol dokončený v roku 2012 s cieľom prispieť k všeobecnej správe o činnosti nariadenia REACH uverejnenej v roku 2013 (tzv. hodnotenie REACH z roku 2013). Ako sa uvádza v hodnotení REACH z roku 2013, porovnanie výsledkov získaných v roku 2009 a 2012 uvádza značné zlepšenie kvality dostupných údajov v súvislosti s riadením rizík registrovaných chemických látok, ktoré vedie k zreteľnému zníženiu nominálneho rizika spôsobeného týmito látkami. Tretí „obraz“ je potrebný na získanie nového porovnania výsledkov, ktorý poskytne pomoc Komisii v súvislosti so správou o fungovaní nariadenia REACH, ktorá má byť hotová v roku 2017. Nové porovnanie výsledkov by malo vychádzať zo štúdie, ktorá poskytne spoľahlivú štatistickú analýzu uplatňujúcu metodológiu vytvorenú v rámci predchádzajúcich štúdií z hľadiska látok registrovaných do druhého termínu registrácie a v prípade potreby aj z hľadiska látok zahrnutých do zoznamu látok uchádzajúcich sa o zaradenie alebo povolenie (príloha XIV k REACH).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
08/07/2015 00:00
14/09/2015 23:59
14/09/2015 23:59
24/09/2015 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 129-236420
Oznámenie o obstarávaní
08/07/2015 00:00