Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická podpora v súvislosti s podporou obnovy v zmysle stratégie EÚ v oblasti...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
17/08/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.2/SER/2015/0023.
Technická podpora v súvislosti s podporou obnovy v zmysle stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020.
Určiť rôzne typy prác na obnove a okruhy zainteresovaných strán, ktoré k nim prispievajú; opísať prispievanie obnovy k tvorbe pracovných miest, rastu a ochrane životného prostredia; určiť prekážky a obmedzenia pri ďalšom rozvoji sektora; určiť, čo by sa mohlo vykonať na úrovni EÚ s cieľom podporiť ďalšie práce na obnove; zorganizovať seminár pre zainteresované strany, vypracovať odporúčania pre Komisiu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
20/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
17/08/2015 16:00
31/08/2015 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 118-212399
Oznámenie o obstarávaní
20/06/2015 00:00