Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na organizovanie externých stretnutí a podujatí
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/08/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMPL/2021/OP/0012
Rámcová zmluva na organizovanie externých stretnutí a podujatí
GR EMPL každoročne organizuje približne 220 stretnutí a malých konferencií s cieľom podporiť interakciu medzi hlavnými subjektmi, ktorí môžu pomôcť dosiahnuť strategický cieľ Európskej únie, ktorým je urobiť z Európy najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete. Týchto podujatí sa zúčastňuje v priemere 10 až 80 účastníkov. V zriedkavých prípadoch sa niektorých udalostí môže zúčastniť až 500 účastníkov.Hľadá externých dodávateľov, ktorí budú koordinovať úlohy spojené s organizovaním a logistickým riadením stretnutí, workshopov a iných podujatí na akomkoľvek mieste podľa určenia Európskej komisie. To môže zahŕňať aj prepravu a ubytovanie účastníkov týchto podujatí. Podujatia sa budú konať najmä v Belgicku, v ktorejkoľvek krajine EÚ alebo v krajinách EZVO.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
60,000,000.00 EUR
55120000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
63520000
55120000
79400000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/08/2021 00:00
30/09/2021 12:00
01/10/2021 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 156-410654
Oznámenie o obstarávaní
13/08/2021 00:00