Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vzdelávacie a školiace činnosti pre inšpektorov práce
Obstarávateľ:
The European Labour Authority
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/08/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ELA/2021/OP/05
Vzdelávacie a školiace činnosti pre inšpektorov práce
Verejné obstarávacie konanie, ktorého cieľom je uzatvoriť zmluvu na vypracovanie obsahu a poskytnutie školiacich a vzdelávacích činností zameraných predovšetkým na zlepšenie prevádzkovej kapacity vnútroštátnych inšpekčných orgánov a vykonávanie projektov vzájomného učenia sa, zameraných na podporu výmeny, šírenia a využívania osvedčených postupov a znalostí, relevantných pre organizovanie a vykonávanie cezhraničných spoločných a zosúladených kontrol v oblasti pracovnej mobility.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
145,000.00 EUR
145,000.00 EUR
80500000
SK
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/08/2021 00:00
28/09/2021 12:00
29/09/2021 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 166-432215
Oznámenie o obstarávaní
27/08/2021 00:00