Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zlepšené nástroje na hodnotenie expozície voči NO2 (politika EÚ o kvalite okolit...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
20/08/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.C.3/SER/2015/0024.
Zlepšené nástroje na hodnotenie expozície voči NO2 (politika EÚ o kvalite okolitého ovzdušia).
Všeobecným cieľom zákazky je zlepšiť základ pre politiku v oblasti kvality ovzdušia v EÚ a to z hľadiska nadviazania na súčasnú politiku, ako aj z hľadiska novej politiky.Keďže expozícia voči NO2 je potenciálne významnou súčasťou celého zdravotného zaťaženia, cieľom tohto konkrétneho poverenia je:— navrhnúť metódy a nástroje, ktoré sa zhodujú s expozičnou metrikou používanou pri odvodzovaní príslušných vzťahov v rámci odozvy a ktoré sú kompatibilné so v súčasnosti používanými integrovanými modelovacími nástrojmi hodnotenia EÚ. Poverenie zahŕňa najmä tieto úlohy:1. poskytnúť prehľad o súčasných metódach/nástrojoch na hodnotenie expozície voči NO2, zdravotných dôsledkoch a analýzu nákladov a výnosov;2. zorganizovať konzultačné stretnutie odborníkov a3. vývoj a testovanie aktualizovaných a moderných metód/nástrojov na hodnotenia expozície voči NO2.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
25/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
20/08/2015 16:00
03/09/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 120-218767
Oznámenie o obstarávaní
25/06/2015 00:00