Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nástroj pre podporu úradov pre širokopásmové pripojenie
Obstarávateľ:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/10/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29/11/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
AGRI/2021/OP/0005
Nástroj pre podporu úradov pre širokopásmové pripojenie
Úrady pre širokopásmové pripojenie sa spoliehajú na podporu zo strany siete, ktorá je potrebná počas viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027, pokiaľ ide o finančné prostriedky dostupné na investície do širokopásmového pripojenia v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Nástroja na prepájanie Európy a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.Dodávateľ bude poskytovať podporu úradom pre širokopásmové pripojenie pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti prepojenia. Nástrojom na podporu sa bude podporovať poslanie úradov pre širokopásmové pripojenie ako „podmienka na získanie finančných prostriedkov EÚ“.Prostredníctvom nástroja na podporu sa okrem iného:1. zabezpečia znalosti, ktoré úrady pre širokopásmové pripojenie potrebujú pri realizácii projektov na poskytovanie služieb v súvislosti s vysokorýchlostným širokopásmovým pripojením;2. zvýšia investície do širokopásmového pripojenia s cieľom riešiť regionálne rozdiely;3. podporí realizácia gigabitových cieľov EÚ prostredníctvom investícií do infraštruktúry;4. poskytnú riešenia nedostatku plánovania a kapacít pre zavádzanie širokopásmových sietí;5. poskytnú Komisii informácie o širokopásmovom pripojení vydanom v súvislosti s úlohami, ktoré sa majú vykonať.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
4995000.00 EUR
4995000.00 EUR
79410000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/10/2021 00:00
29/11/2021 16:00
01/12/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 201-520869
Oznámenie o obstarávaní
15/10/2021 00:00