Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Názov:
Preskúmanie rozšírenia systému NER 300.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
04/09/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
Preskúmanie rozšírenia systému NER 300.
Program NER 300 je jedným z najväčších systémov financovania určených na demonštráciu nízkouhlíkových technológií v komerčnom rozsahu a prispieva k realizácii množstva politík a stratégií EÚ v oblasti energetiky a klímy.Európska rada uviedla vo svojich záveroch týkajúcich sa rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, že „sa obnoví existujúci nástroj NER 300, a to aj pre zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého a obnoviteľné zdroje energie, pričom sa rozšíri na nízkouhlíkovú inováciu v priemyselných odvetviach a počiatočná alokácia sa zvýši na 400 000 000 kvót (NER 400).“Ciele tohto obstarávania sú dvojaké. Na jednej strane bude dodávateľ analyzovať vykonávanie spôsobov rozhodnutia týkajúceho sa NER 300. Na druhej strane bude dodávateľ podľa možnosti porovnávať s alternatívami, navrhovať prípadné potrebné aktualizácie, dopĺňať ich tak, aby vyhovovali usmerneniam vydaným Európskou radou a robiť závery o najlepšom prístupe v rozhodnutí o rozšírenom systéme NER 300 a súvisiacich dokumentoch. To bude zahŕňať aj osobitné úlohy pre priemyselnú časť rozšíreného programu NER 300.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
26/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 160-293152 Korigendum 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Oznámenie o obstarávaní 26/06/2015 00:00