Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zvýšenie spoľahlivosti vedľajších rozvodných rámcových miestností v budovách Lou...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
06D30/2015/M019.
Zvýšenie spoľahlivosti vedľajších rozvodných rámcových miestností v budovách Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill a Pierre Pflimlin, Štrasburg.
Zvýšenie spoľahlivosti vedľajších rozvodných rámcových miestností v budovách Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) a Pierre Pflimlin (PFL) Európskeho parlamentu v Štrasburgu.Vo všetkých budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa nachádza 88 vedľajších rozvodných rámcových miestností.Tieto miestnosti sú rozdelené takto:— budova Louise Weiss:Veža: 36;ERP: 37,— budova Winston Churchill: 8,— budova Salvador de Madariaga: 4,— budova Pierre Pflimlin: 3.Tento projekt je zameraný na:— poskytnutie elektrickej energie do vedľajších rozvodných rámcových miestností, ktoré sú potrebné na prevádzku zariadení Generálneho riaditeľstva pre inovácie a technologickú podporu (GR ITEC).Elektrická energia, ktorá sa má poskytnúť, musí zahŕňať 25 % maržu na rozšírenie požadovanú GR ITEC. Nový rozvod sa bude týkať kolísavého a „bežného/záložného“ napájania jednotiek na rozvod elektrickej energie (PDU) stojanov. Do tohto nového rozvodu sa nebude pripájať žiadny iný prvok,— poskytnutie klimatizačnej energie potrebnej na dosiahnutie správnej teploty vo vedľajších rozvodných rámcových miestnostiach v súlade s usmerneniami GR ITEC.Uchádzači si musia počas prác týkajúcich sa klimatizácie osvojiť prevádzkový postup, ktorý umožní chod záložných klimatizačných zariadení až do spustenia nových hlavných klimatizačných zariadení. Tento prevádzkový postup bude musieť byť načrtnutý v technickom opise.V prípade, ak dôjde k zastaveniu oboch klimatizačných zariadení (hlavné a záložné), uchádzači musia zaistiť, že počas zastavenia uvedených klimatizačných zariadení bude požadovaná teplota vo vedľajších rozvodných rámcových miestnostiach, v ktorých prebieha práca, udržiavaná akýmkoľvek spôsobom, ktorý považujú za užitočný (napríklad: zriadenie dočasných mobilných klimatizačných zariadení).Uchádzači musia poveriť 1 osobu zodpovednú za zaistenie stálej prítomnosti personálu počas období plenárnych zasadnutí na celé trvanie prác.Táto osoba musí reagovať ihneď v prípade každej technickej poruchy vo vedľajších rozvodných rámcových miestnostiach, v ktorých prebieha práca, aby sa zaistila neprerušovaná služba počas zasadnutí; táto osoba musí mať kompletné znalosti o prácach v rámci tejto zákazky.Uchádzači budú poverení úlohou prípravy prehľadu plánov pre všetky kapitoly a budú musieť poskytnúť uvedené plány od poverenia týkajúceho sa stavebných plánov.Lehota vykonávania zákazky je 374 pracovných dní od dátumu odoslania pokynov vrátane stiahnutia rezervácií.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
26/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
21/09/2015 23:59
25/09/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 121-219792 Oznámenie o obstarávaní 26/06/2015 00:00