Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb na podporu monitorovania a následnej kontroly projekto...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Structural Reform Support (REFORM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/09/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
19/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
REFORM/2021/OP/0008
Poskytovanie služieb na podporu monitorovania a následnej kontroly projektov technickej podpory v Chorvátsku
Vzhľadom na komplexný program štrukturálnych a administratívnych reforiem a potreby chorvátskych orgánov v oblasti technickej pomoci zriadilo GR REFORM v Záhrebe osobitný úrad. Úrad na miestnej úrovni koordinuje poskytovanie technickej pomoci prispôsobenej Chorvátsku. S cieľom poskytovať kvalitnú podporu pre Európsku komisiu a najmä GR REFORM pri vykonávaní svojich úloh týkajúcich sa uplatňovania nástroja technickej podpory vrátane akýchkoľvek budúcich činností vypisuje GR REFORM túto verejnú súťaž s cieľom uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na podporu činností GR REFORM v Chorvátsku.Poskytovanie služieb na podporu monitorovania a následnej kontroly projektov technickej podpory v Chorvátsku.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
250,000.00 EUR
250,000.00 EUR
79411000
HR0
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
79411000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/09/2021 00:00
19/10/2021 17:30
20/10/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 181-467538
Oznámenie o obstarávaní
17/09/2021 00:00