Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzková podpora pre činnosti v oblasti monitorovania a prognózy úr...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/11/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
12/01/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2021/OP/1920
Prevádzková podpora pre činnosti v oblasti monitorovania a prognózy úrody plodín (MARSOP)
Vykonávacím článkom 22 horizontálneho nariadenia o spoločnej poľnohospodárskej politike REG (2013) 1306 o monitorovaní poľnohospodárskych zdrojov (MARS), JRC.D.5 sa GR AGRI poskytujú včasné, nezávislé a vysoko kvalitné informácie o stave a rozvoji plodín vrátane kvantitatívnych predpovedí poľnohospodárskych výnosov a produkcie v EÚ a susedných krajinách. GR AGRI tieto informácie používa na zaistenie potravinovej bezpečnosti a na rozhodovanie na poľnohospodárskych trhoch.Prevádzkové služby zabezpečujú prevádzku a ďalší vývoj systému MARS na prognózu úrody plodín (MCYFS – Mrop Yield Forecasting System), ktorý predstavuje jadro činností v oblasti monitorovania plodín v JRC.V prípade súčasného obstarávania sa prevádzkové služby pre systém MARS na prognózu úrody plodín (MCYFS – Mars Crop Yield Forecasting System) organizujú v troch rôznych častiach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
3
Rámcová dohoda
7500000.00 EUR
77100000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/11/2021 00:00
12/01/2022 16:00
13/01/2022 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Získanie a spracovanie agrometeorologických informácií
Získanie a spracovanie agrometeorologických informácií.
Časť 2
Získanie a spracovanie satelitných údajov
Získanie a spracovanie satelitných údajov.
Časť 3
Spracovanie a vizualizácia agronomických informácií z modelov plodín a štatistík
Spracovanie a vizualizácia agronomických informácií z modelov plodín a štatistík.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 230-601957
Korigendum
26/11/2021 00:00
2021/S 216-567409
Oznámenie o obstarávaní
08/11/2021 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Prevádzková podpora pre činnosti v oblasti monitorovania a prognózy úr...
Predbežné oznámenie