Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Systematické preskúmania iniciatív Európskej komisie v oblasti rakoviny prsníka,...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/01/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
25/02/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2021/OP/2159
Systematické preskúmania iniciatív Európskej komisie v oblasti rakoviny prsníka, hrubého čreva a konečníka a krčka maternice
Oddelenie pre zdravie v spoločnosti (F1) Spoločného výskumného centra bolo poverené úlohami v oblasti prevencie závažných a zriedkavých chorôb, ktoré zahŕňajú vypracovanie nových európskych usmernení a programov zaistenia kvality v súvislosti s rakovinou prsníka, hrubého čreva a konečníka a krčka maternice ako súčasť iniciatív Európskej komisie. Usmernenia, požiadavky a ukazovatele budú založené na dôkazoch podľa prísneho metodického rámca. Hlavným zameraním tejto služby bude:• vykonať systematické preskúmania dôkazov a zhodnotiť kvalitu dôkazov pre prioritné otázky a požiadavky/ukazovatele v oblasti zdravotnej starostlivosti;• vypracovať a/alebo aktualizovať návrh odporúčaní a požiadaviek/ukazovateľov založených na dôkazoch, ktoré prediskutujú a schvália príslušné pracovné skupiny.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
3500000.00 EUR
73000000
Podmienky účasti
Pozri dokumenty dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/01/2022 00:00
25/02/2022 16:00
01/03/2022 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Usmernenie pre systematickú kontrolu rakoviny
Aktualizácia usmernení týkajúcich sa rakoviny prsníka, integrovaný vývoj nových usmernení týkajúcich sa rakoviny hrubého čreva a krčka maternice, ako aj požiadaviek na zabezpečenie kvality a ukazovateľov týkajúcich sa prevencie, skríningu a diagnostiky.
Časť 2
Systematické preskúmania na zabezpečenie kvality pri starostlivosti o pacientov s rakovinou
Aktualizácia požiadaviek a ukazovateľov na zabezpečenie kvality v súvislosti s rakovinou prsníka, vývoj nových požiadaviek na zabezpečenie kvality v súvislosti s rakovinou hrubého čreva a krčka maternice a ukazovateľov, na ktoré sa nevzťahujú príslušné európske usmernenia v rámci starostlivosti o pacienta.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 015-031142
Korigendum
21/01/2022 00:00
2022/S 008-014718
Oznámenie o obstarávaní
12/01/2022 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
JRC/IPR/2021/OP/2159-PIN
Systematické preskúmania iniciatív Európskej komisie v oblasti rakoviny prsníka,...
Predbežné oznámenie