Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Výzva na vyjadrenie záujmu
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum začatia:
01/10/2021
Lehota na vyjadrenie záujmu:
01/07/2025
Stav:
Otvoriť
Informácie
UCA 21/045
Výzva na vyjadrenie záujmu
Purchase of various small IT equipment
Obstarávanie tovarov
Výzva na vyjadrenie záujmu (VVZ) – predbežný výber uchádzačov
Otvoriť
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
01/10/2021 00:00
01/07/2025 23:59
Čiastkové zoznamy Výzva na predkladanie ponúk nemá čiastkové zoznamy.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 202-526416
Korigendum
18/10/2021 00:00
2021/S 191-493215
Oznámenie o obstarávaní
01/10/2021 00:00