Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Realizácia prieskumu európskych zručností a pracovných miest vo vybraných partne...
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/09/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
25/10/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
21ETF20
Realizácia prieskumu európskych zručností a pracovných miest vo vybraných partnerských krajinách ETF
Zber údajov o technológiách používaných v práci a vplyve technologických zmien/digitalizácie na rozvoj zručností/nesúlad reprezentatívnej vzorky dospelých pracovníkov z každej zúčastnenej krajiny.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
285,000.00 EUR
285,000.00 EUR
79311300
ITC11
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/09/2021 00:00
25/10/2021 11:00
26/10/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 186-480409
Oznámenie o obstarávaní
24/09/2021 00:00