Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/10/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
10/11/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/23/2021
Poskytnutie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis
Rozsah zákazky zahŕňa poskytovanie pravidelných aktualizácií informácií o lodiach a spoločnostiach v elektronickom formáte na nekomerčné použitie. Ďalšie informácie sú dostupné vo zverejnených súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
995,000.00 EUR
72300000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/10/2021 00:00
10/11/2021 16:00
12/11/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis, časť 1 – Údaje o lodiach
Predmetom údajov obstaraných v rámci časti 1 sú všetky námorné obchodné lode s vlastným pohonom a rybárske plavidlá, ktorým bolo pridelené číslo IMO v súlade s povinným a dobrovoľným číslovacím systémom IMO.
Časť 2
Poskytovanie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis, časť 2 – Údaje o spoločnostiach
Predmetom údajov obstaraných v rámci časti 2 sú všetky spoločnosti, ktoré majú nejaký vzťah (napr. manažéri, majitelia lodí alebo kódexu ISM atď.) k lodiam, ktoré sú predmetom časti 1.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 197-512506
Oznámenie o obstarávaní
11/10/2021 00:00