Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o zmierňujúcich opatreniach na minimalizovanie vedľajších úlovkov morskýc...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
25/08/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EASME/EMFF/2015/014.
Štúdia o zmierňujúcich opatreniach na minimalizovanie vedľajších úlovkov morských vtákov pri love žiabrovkami.
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) chce uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb s hlavným cieľom identifikovať technické riešenia, hospodársky aj biologicky udržateľné, na zníženie náhodných vedľajších úlovkov morských vtákov pri love statickými sieťami vo vodách EÚ (s výnimkou Stredozemného mora) so zvláštnym dôrazom na Baltské more, východnú časť Severného mora a západné vody.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
03/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
25/08/2015 23:59
04/09/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 126-229733 Oznámenie o obstarávaní 03/07/2015 00:00