Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce na likvidáciu azbestu v Spoločnom výskumnom centre, pracovisko v Ispre.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
28/08/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC IPR 2015 C.4 0020 OC.
Práce na likvidáciu azbestu v Spoločnom výskumnom centre, pracovisko v Ispre.
Toto obstarávanie zahŕňa predovšetkým:— plánovanie a vykonanie odstránenia, dekontaminácie a likvidácie povlakov na rúrach a/alebo ventiloch, prírubách a montážnych dielov diaľkového kúrenia a chladenia, obsahujúcich azbest,— plánovanie a vykonanie odstránenia a likvidácie krytín a obkladov vyrobených z azbestového cementu alebo obsahujúce azbest,— demoláciu, dekontamináciu a odstránenie povlakov obsahujúcich azbest,— plánovanie a vykonanie odstránenia a likvidácie podlahových krytín z vinylu,— obnovu znehodnotených izolačných materiálov, obsahujúcich azbest vrátane opravy poškodených oblastí a v prípade potreby urobiť ich zmeniť na bezpečné,— vykonanie environmentálnych a materiálových analýz,— dekontaminácia pôdy obsahujúcej stopy azbestu.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
04/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
28/08/2015 23:59
04/09/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 154-283346
Korigendum
12/08/2015 00:00
2015/S 127-231322
Oznámenie o obstarávaní
04/07/2015 00:00