Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstaranie služieb na výrobu animovaných videí Úradu pre harmonizáciu vnútorného...
Obstarávateľ:
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
18/09/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/004/15.
Obstaranie služieb na výrobu animovaných videí Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).
Od víťazného uchádzača sa bude požadovať vytvorenie animovaných videí podľa potrieb úradu OHIM a pod dohľadom úradu OHIM. Uchádzač musí používať moderné technológie a musí mať primerané vybavenie a odborné znalosti, aby mohol úradu poskytovať kvalitné služby. Podrobný opis požadovaných služieb sa nachádza v prílohe II „Technické špecifikácie".
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
10/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
18/09/2015 23:59
28/09/2015 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 131-239875 Oznámenie o obstarávaní 10/07/2015 00:00