Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vypracovanie akčných plánov týkajúcich sa: a) zlepšenie hodnotenia environmentál...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/10/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
18/01/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/ED/2021/01
Vypracovanie akčných plánov týkajúcich sa: a) zlepšenie hodnotenia environmentálnych rizík chemických látok pre opeľujúci hmyz; b) uplatňovania omických a bioinformatických prístupov
Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzatvoriť 2 priame zmluvy na vykonanie konkrétnych úloh počas jasne určeného obdobia, ako je vymedzené v špecifikáciách obstarávania, na:a) zlepšenie hodnotenia environmentálnych rizík chemických látok pre opeľujúci hmyz ab) uplatňovanie omických a bioinformatických prístupov: smerom k hodnoteniu rizík ďalšej generácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Verejná zákazka
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
1,000,000.00 EUR
73110000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/10/2021 00:00
18/01/2022 14:30
19/01/2022 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vypracovanie akčných plánov na zlepšenie hodnotenia environmentálnych rizík chemických látok pre opeľujúci hmyz
Hlavným cieľom akčného plánu pre túto časť je určiť aktuálny príslušný výskum a vývoj v oblasti hodnotenia rizík, ktorý môže byť potrebné zvážiť pri vykonávaní hodnotení environmentálnych rizík chemických pesticídov pre opeľujúci hmyz.V pláne sa musia určiť aj príslušné potreby vývoja hodnotení environmentálnych rizík pre opeľujúci hmyz, ktoré si vyžadujú dodatočné výskumné vstupy. Tieto informácie musia byť relevantné pre konsolidáciu, aktualizáciu a harmonizáciu metodík pre hodnotenia environmentálnych rizík chemických pesticídov pre opeľujúci hmyz a pre vývoj a zavedenie systémového prístupu pre hodnotenia environmentálnych rizík pre opeľujúci hmyz.
Časť 2
Vypracovanie akčných plánov na uplatňovanie omických a bioinformatických prístupov: smerom k hodnoteniu rizík novej generácie
Hlavným cieľom akčného plánu pre túto časť je určiť priority EFSA pre rozsiahlu integráciu omických a súvisiacich bioinformatických prístupov do vedy o regulácii potravín (do roku 2030) na podporu prechodu na hodnotenie rizík novej generácie. Rozvíjaním tejto témy sa podporí aj vykonávanie stratégie EFSA na obdobie rokov 2021 – 2027.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 237-623056
Korigendum
07/12/2021 00:00
2021/S 198-515279
Oznámenie o obstarávaní
12/10/2021 00:00