Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o poskytovaní obchodného poradenstva a odborných znalostí týkajúc...
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/10/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29/11/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/2021/OP/597/AH
Rámcová zmluva o poskytovaní obchodného poradenstva a odborných znalostí týkajúcich sa systému EUROSUR
Predmetom obstarávania je poskytovanie obchodného poradenstva a odborných znalostí týkajúcich sa systému EUROSUR, ako je opísané v zmluvných podmienkach (príloha II).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
6,000,000.00 EUR
6,000,000.00 EUR
79000000
PL911
Podmienky účasti
Požiadavka: uchádzač musí preukázať, že je oprávnený vykonať zmluvu podľa vnútroštátnych právnych predpisov.Požadovaný dôkaz: kópia úradného dokumentu (register spoločností, úradný vestník atď.), ktorým sa potvrdzuje, že uchádzač už má štatút uznaného právneho subjektu a je zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/10/2021 00:00
29/11/2021 16:00
30/11/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 218-572786
Korigendum
10/11/2021 00:00
2021/S 200-520700
Oznámenie o obstarávaní
14/10/2021 00:00