Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zabezpečenie vývoja, špecializovaných služieb, technologických riešení, podporný...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/10/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
11/01/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2021/907
Zabezpečenie vývoja, špecializovaných služieb, technologických riešení, podporných služieb v oblasti IT softvéru – DSTS 2
Obstaranie poradenských služieb/služieb realizácie v súvislosti so softvérom, systémami a vývojom projektov.• Časť 1: IT projekty a aplikácie: realizácia nových aplikácií, významné vylepšenia a nové verzie pre existujúce aplikácie a činnosti údržby životného cyklu aplikácií;• Časť 2: IT infraštruktúra, operácie a bezpečnosť: v oblasti IT infraštruktúry a operácií poskytnutie, okrem iného, pamäťových systémov, záložných systémov, virtualizačných systémov, sieťových a komunikačných systémov a systémov prevádzky a podpory misie. Okrem toho v oblastiach IT bezpečnosti ďalšia ochrana IT infraštruktúry a každodenných operácií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
17600000.00 EUR
72000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/10/2021 00:00
11/01/2022 16:00
12/01/2022 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
IT projekty a aplikácie
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2
IT infraštruktúra, operácie a bezpečnosť
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 242-636646
Korigendum
14/12/2021 00:00
2021/S 230-601937
Korigendum
26/11/2021 00:00
2021/S 223-585911
Korigendum
17/11/2021 00:00
2021/S 211-549092
Oznámenie o obstarávaní
29/10/2021 00:00